مقالات Archives | صفحه 11 از 11 | دکتر محمدرضا فرهنگی
آیا جویدن آدامس مفید است؟

جويدن آدامس هاي بدون قند (sugar free) به خصوص بعد از غذا خوردن، نه تنها به دندان ها هیچ آسیبی نمی رساند بلکه مي تواند