اصلاح بدشکلی و بدرنگی دندانها با لمینیت فول پرسلن IPS - دکتر محمدرضا فرهنگی

اصلاح بدشکلی و بدرنگی دندانها با لمینیت فول پرسلن IPS

زمانی که بدشکلی، بدرنگی و یا ناردیفی دندانها به حدی است که تنها با ترمیم های کامپوزیتی قادر به حل مشکل نمی باشیم از لمینیت ها استفاده می کنیم. لمینیت یک پوسته نازک از جنس کامپوزیت یا پرسلن است که روی دندانها که حداکثر فقط 4 میلی متر تراش خورده اند و یا حتی در برخی موارد نیاز به تراش هم ندارند، چسبانده می شود و مشکلات فوق را در پشت خود استتار کرده و زیبایی را به دندانها و چهره بیمار بر میگرداند.