اصلاح طرح لبخند معکوس با لمینیت های فول پرسلن IPS - دکتر محمدرضا فرهنگی

اصلاح طرح لبخند معکوس با لمینیت های فول پرسلن IPS

در یک لبخند زیبا و استاندارد، قوس لبه برنده دندانهای جلویی فک بالا نسبت به لب پایین و نیز لب بالا از یک تبعیت خاصی پیروی می کنند که در صورت عدم این تناسب به هر دلیل لبخند شخص نه تنها زیبا نخواهد بود حتی می تواند برعکس چهره خشن یا غمگین از وی نمایان سازد. در درمان اصلاح طرح لبخند با روشهای متفاوت ترمیم با کامپوزیت، لمینیت، تعویض روکشهای نامرغوب قبلی با روکشهای IPS و … موفق به خلق یک لبخند زیبا در فرد موردنظر می گردیم.