اصلاح Gummy smile ( بیرون بودن بیشتر از حد لثه در لبخند) - دکتر محمدرضا فرهنگی

اصلاح Gummy smile ( بیرون بودن بیشتر از حد لثه در لبخند)

Gummy smile به حالتی گفته می شود که فرد وقتی می خندد و یا گاهی در بعضی افراد حتی لبخند معمولی و یا صحبت کردن، لثه بالای دندانهای جلویی فک بالا بیش از حد دیده می شود. در یک لبخند زیبا و استاندارد حداکثر 2-5 میلی متر از دندانهای جلویی فک بالا باید دیده شوند و لثه اصلا نباید دیده شود.در این طرح درمان با یک جراحی مینیاتوری و دقیق روی لثه ها و سپس با استفاده از لمینیت و در صورت لزوم روکش های IPS مشکل فوق برطرف می گردد. میزان درمان این مشکل بستگی به میزان بیرون بودن لثه ها و چند فاکتور متغیر دیگر دارد.