بازسازی کامل دندانها با لمینیت و روکشهای IPS - دکتر محمدرضا فرهنگی

بازسازی کامل دندانها با لمینیت و روکشهای IPS

زمانی که دندانها به شدت آسیب دیده اند و یا درمان ریشه و بازسازی تاج وسیع دارند صرفا ترمیم آنها با مواد همرنگ کامپوزیتی نمی تواند زیبایی را به آنها و نیز چهره بیمار برگرداند. در این موارد برای اصلاح بد رنگی و بدشکلی و احیانا ناردیفی و نیز برای محافظت از دندان های روت کانال تراپی شده از لمینیت و روکش های پرسلنی IPS استفاده می نماییم که به تمام دندانهای ظاهر مناسب و همسان و زیبا خواهد بخشید.