تعویض پرکردگی های فلزی قدیمی با مواد کامپوزیتی سرامیکی - دکتر محمدرضا فرهنگی

تعویض پرکردگی های فلزی قدیمی با مواد کامپوزیتی سرامیکی

پرکردگی های فلزی آمالگام اگر با تکنیک صحیح و مناسب و آمالگام مرغوب Spherical انجام شده باشد می تواند یک ترمیم مناسب حساب شود. اما در پاره ای از موارد ترمیم نامناسب و نامرغوب آمالگام سبب آسیب جدی به بافت دندان باقیمانده و نیز سبب تغییر رنگ دندان و حتی لثه می شود. در این موارد پرکردگی آمالگام برداشته شده و پس از حذف پوسیدگی ها با کامپوزیت های سرامیکی که مخصوص دندانهای عقبی و با قابلیت تحمل فشار بالا ساخته شده اند، ترمیم مجدد انجام می شود. در پاره ای از موارد این تعویض پرکردگی صرفا به علت جنبه های زیبایی و طبق درخواست بیمار انجام می شود.