درمان بی دندانی قدامی با ایمپلنت و روکش های زیبایی IPS - دکتر محمدرضا فرهنگی

درمان بی دندانی قدامی با ایمپلنت و روکش های زیبایی IPS

درمان بی دندانی با ایمپلنت بهترین روش جایگزینی دندانهای از دست رفته می باشد در این روش درمان یک قطعه داخل استخوانی طی یک جراحی داخل استخوان فک در محل مناسب نصب می گردد و پس از طی مدت بازسازی استخوان در اطراف این قطعه (حدود 3 ماه) قطعه دوم روی آن نصب می گردد. در دندانهای جلویی تنهای جایگزینی دندان از دست رفته مهم نیست بلکه تامین زیبایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین علت بهتر است در این ناحیه از روکشهای زیبایی بدون فلز استفاده شود.