سفید کردن دندانها به روش (Bleaching) - دکتر محمدرضا فرهنگی

سفید کردن دندانها به روش (Bleaching)

زمانی که فرد از رنگ دندانهای خود ناراضی است و تمایل دارد که سفیدتر از آن چه هستند دیده شوند، به شرطی که قبلا جرمگیری و پالیش روی دندانهایش انجام شده باشد می توان از این روش برای سفید کردن دندانها استفاده کرد. البته باید توجه داشت تمام دندانهایی که قرار است Bleach شوند باید سالم، فاقد ترمیم های کامپوزیتی یا آمالگام و فاقد روکش باشند زیرا این ها با مواد Bleaching سفیدتر نشده و مشکل بیمار چند برابر خواهد شد. بیلیچینگ به دو روش Office و Home می باشد که در روش اول، انجام درمان فقط در یک جلسه در مطب انجام می شود و در روش دوم که محافظه کارانه تر است این کار در چند روز در منزل انجام خواهد شد.