services - دکتر محمدرضا فرهنگی
زیبایی

اصلاح بدشکلی، بد رنگی، نامنظمی دندانها با بهترین سیستم های Porcelain Laminate Composite veneers اصلاح طرح لبخند در انواع مشکلات: طرح لبخند معکوس، Gummy Smile

جراحی های زیبایی های تخصصی

Alveoloplasty – Pocket eradication Bone grafting – Gingivoplasty Soft & hard tissue Crown Lenghting bone expansion for implant – electrosurgery

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان از جمله روش های جدید در دندانپزشکی است که در واقع راهکاری برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته است ایمپلنت دندان

پروتز

مرغوب ترین روکش های زیبایی بدون فلز ( IPS با بیس سیلیکات و CAD-CAM با بیس زیر کونیا) تعویض روکشهای قدیمی و نا مرغوب فلزی

ترمیمی

ترمیم دندانهای پوسیده با مرغوب ترین کامپوزیت 3M در دندانهای خلفی و قدامی بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده با مواد رزینی همرنگ دندان و