بهداشت دهان و دندان Archives | دکتر محمدرضا فرهنگی
عوارض و مضرات جوش شیرین برای دندان و سفيد كردن دندان

عوارض و مضرات جوش شیرین برای دندان و سفيد كردن دندان : استفاده از جوش شیرین برای از بین بردن لکه های دندان در واقع

استفاده صحیح از دهانشویه

دهان شویه‌ها نقش اصلی در از بین بردن پلاک میکروبی روی دندان‌ها را ندارند و فقط می‌توانند به صورت تکمیل کننده در تمیز شدن دهان

طریقه صحیح مسواک زدن

مسواک زدن صحیح از ارکان اصلی مقوله ی بهداشت دهان و دندان است. کمتر کسی را می توان یافت که در طی شبانه روز مسواک

طریقه صحیح نخ دندان کشیدن

◾برای تمیز کردن سطوح بین دندان‌ها حدود 50 سانتی متر از نخ دندان را جدا کرده و دو انتهای آن را به دور انگشتان میانی