مقالات کامپوزیت دندان Archives - صفحه 3 از 3 - دکتر محمدرضا فرهنگی
کامپوزیت دندان برای دندان های کج

کامپوزیت دندان برای دندان های کج روشی اشت که موجب می شود دندان هایی که تراز نیستند، در حالت مطلوب قرار گیرند. برای انجام این

تفاوت لمینت سرامیکی و کامپوزیتی در چیست؟

یکی از مسائلی که همواره مورد پرسش افراد متعدد برای انجام لمینت دندان ها است، پرسش از تفاوت لمینت سرامیکی و کامپوزیتی می باشد. لمینت

علت زرد شدن کامپوزیت دندان

زرد شدن کامپوزیت دندان بیشتر به دلیل ساختار رزین کامپوزیت اتفاق می افتاد. اگر چه امروزه طراحی و تهیه کامپوزیت های جدید با خاصیت نانوهیبریدی